ĐỊA CHỈ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NGA

Địa chỉ: 119021 Moscow, Russia Bolshaya Pirogovskaya 13 Email: vnemb.ru@mofa.gov.vn Điện thoại : 8499 245 1092 Fax: 8499246 3121

Lãnh sự:

ĐT: 8499 246 1383 Fax: 8499 246 0687 Ban công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com