Internet và kết nối mạng ở Nga

Khi du lịch Nga bạn hoàn toàn có thể kết nối được với internet tại các thành phố lớn như Mátxcơva hay St Peterburg nhưng có thể bị hạn chế hơn khi bạn du lịch các vùng nông thôn hoặc vùng xâu vùng xa. Bạn cũng có thể kết nối được với internet khi du lịch trên tuyên đường ray Siberia, nhưng đòi hỏi bạn phải mua một thiết bị kết nối địa phương (giá khoảng hơn 400000 VND) cho laptop hay thiết bị 3G-4G của bạn.

Các khách sạn đều có WIFI miễn phí và có thể hỏi thông tin truy cập ở ễ tân hoặc xem hướng dẫn có sẵn trong phòng khách sạn.